صفحه اصلی

 شركت ماهوت (سهامي خاص) در سال 1350شمسي تأسيس و در سال 1352 بعنوان اولين واحد توليدكننده موكت و منسوجات بي بافت كشور با ظرفيت ساليانه هفتصد هزار مربع موكت ساده نمدي در عرض دو متر به بهره برداري رسيد .


طرح نوسازي و توسعه شركت با هدف افـزايش توليـد و تنوع بخشـيدن به آن در سال 1367 آغاز گرديــد. اين طرح با توجه به تجارب شركت و استــفاده از كـــادر متخصص آن اجـرا شـد .  ظــرفيت فـعلي توليــد موكت ده ميليون متر مربع در انواع كبريتي ،طرحدار و مخمل  و ايمباس در عرضهاي دو الي چهار متر ميباشد .شركت ماهوت علاوه بر توليد انواع موكت امروزه در زمره يكي از توليد كنندگان عمده الياف و نخ فيلامنتي پلـي پروپليـن در كشـور به شــمار مي آيـد.


 اين شركت با هدف متنوع نمودن توليدات، ساخت ديگر منسوجات از قبيل ژئوتكستيل،لحاف،محافظ تشك و بالش را نيز آغاز نموده است.

بهبود مستمر كيفيت و استفاده از مر غوبترين مواد اوليه با هدف تأمين رضايت مصرف كنندگان مي توان از عوامل اصلي اعتبار اين شركت و موفقيت در جلب رضايت خاطر خريداران آن دانست. توليد انواع كفپوشهاي ديگر از قبيل موكت چاپ شده و تافتيگ، گليم فرش و منسوجات با كاربردهاي صنعتي از برنامه هاي آتي شركت است.